Igrivi.com - Онлайн игри

Черна кутия - 5x5 и 3 топчета

Черна Кутия е онлайн игра на отгатване. Посредством логика трябва да установите местата на скритите топчета в черната кутия, като наблюдавате функционалната зависимост между входа и изхода.

  
  
Резултат: 0
Най-добър резултат: 0

Готово

Изберете размер на дъската и брой топчета: 5 x 5 и 3 т. | 6 x 6 и 4 т. | 8 x 8 и 3 т. | 8 x 8 и 4 т. | 8 x 8 и 5 т.