Igrivi.com - Онлайн игри

Нонограми 10 x 10

Нонограми е логическа игра, чиято цел е да разберете кои квадратчета трябва да се запълнят и кои не, като се взимат под внимание числата дадени по краищата на решетката.

5
2
1
3
3
1
3
1
1
3
2
2
2
1
1
1
1
4
3
5
1
1
4
4
2 1
6 2
4 2
1 3 2
2 4
2 3
2 1 2
1 3 2
1 1 1 3
1 1 2
Поздравления! Решихте пъзела.

Размер: 5 x 5 | 10 x 5 | 10 x 10 | 15 x 5 | 15 x 10 | 15 x 15