Igrivi.com - Онлайн игри

Нонограми 10 x 10

Нонограми е логическа игра, чиято цел е да разберете кои квадратчета трябва да се запълнят и кои не, като се взимат под внимание числата дадени по краищата на решетката.

2
2
5
3
1
2
1
3
6
1
3
1
2
2
1
3
1
3
1
2
1
4
1
5
1 2 1
1 3 2
2 3 1
3 1 1
2 7
1 1 1 1
1 1 2
2 1 2 2
2 7
1 1
Поздравления! Решихте пъзела.

Размер: 5 x 5 | 10 x 5 | 10 x 10 | 15 x 5 | 15 x 10 | 15 x 15