Igrivi.com - Онлайн игри

Нонограми 10 x 10

Нонограми е логическа игра, чиято цел е да разберете кои квадратчета трябва да се запълнят и кои не, като се взимат под внимание числата дадени по краищата на решетката.

1
4
1
4
2
1
3
7
1
3
1
5
1
1
2
2
1
3
1
1
3
1
1
4
2
4 1 2
1 4
6
2 5
1 1 1 3
1 5 1
4 2 1
3
1 1 1 1
1 1 2
Поздравления! Решихте пъзела.

Размер: 5 x 5 | 10 x 5 | 10 x 10 | 15 x 5 | 15 x 10 | 15 x 15