Igrivi.com - Онлайн игри

Нонограми 10 x 10

Нонограми е логическа игра, чиято цел е да разберете кои квадратчета трябва да се запълнят и кои не, като се взимат под внимание числата дадени по краищата на решетката.

1
1
1
2
1
6
1
4
1
2
1
1
1
4
3
2
2
1
4
2
2
2
1
5
2 1 1 2
3 1
2 1 1
1 2
3 4
1 1 1 1
3 1 1 1
3 4
1 4
2 1 2
Поздравления! Решихте пъзела.

Размер: 5 x 5 | 10 x 5 | 10 x 10 | 15 x 5 | 15 x 10 | 15 x 15