Igrivi.com - Онлайн игри

Нонограми 10 x 10

Нонограми е логическа игра, чиято цел е да разберете кои квадратчета трябва да се запълнят и кои не, като се взимат под внимание числата дадени по краищата на решетката.

3
2
1
1
3
3
3
1
2
5
3
1
7
1
2
1
1
1
2
4
2
2
1
2
2 1 3
1 3 2
8
1 3
1 1 1
2 1 1
4 1 1
4 3
1 3 2
1 3
Поздравления! Решихте пъзела.

Размер: 5 x 5 | 10 x 5 | 10 x 10 | 15 x 5 | 15 x 10 | 15 x 15