Igrivi.com - Онлайн игри

Нонограми 10 x 10

Нонограми е логическа игра, чиято цел е да разберете кои квадратчета трябва да се запълнят и кои не, като се взимат под внимание числата дадени по краищата на решетката.

2
3
5
1
1
2
3
3
1
2
3
2
2
1
1
2
1
2
4
1
2
1
3
1
4
1
1
2 1 1 1
5 2
1 3 3
2 1 1 1
2 2 2
2 1
1 1 1 2
1 1 2 2
1 4 1
1 2 2
Поздравления! Решихте пъзела.

Размер: 5 x 5 | 10 x 5 | 10 x 10 | 15 x 5 | 15 x 10 | 15 x 15