Igrivi.com - Онлайн игри

Нонограми 10 x 10

Нонограми е логическа игра, чиято цел е да разберете кои квадратчета трябва да се запълнят и кои не, като се взимат под внимание числата дадени по краищата на решетката.

1
5
3
1
2
2
3
1
1
3
4
1
1
3
2
3
1
1
2
2
4
1
1
4
2
2
2 1 2
2 2
3 3
1 1 1 1 2
2 2
1 6
1 4 1 1
3 1
2 2 3
2 3 1
Поздравления! Решихте пъзела.

Размер: 5 x 5 | 10 x 5 | 10 x 10 | 15 x 5 | 15 x 10 | 15 x 15