Igrivi.com - Онлайн игри

Нонограми 15 x 10

Нонограми е логическа игра, чиято цел е да разберете кои квадратчета трябва да се запълнят и кои не, като се взимат под внимание числата дадени по краищата на решетката.

1
1
3
1
1
3
2
1
4
8
1
1
2
1
1
1
4
3
1
1
1
1
2
1
3
1
1
6
1
1
3
3
1
1
5
1
1
1
1
3
3
2
1
4 2 4
2 1 1 3
2 1 2 1 2 1
1 3 1 3
2 2 1 1 2 1
1 1 2 1 1
1 2 1 1 1
4 8
3 1 4 1
3 1 3 2
Поздравления! Решихте пъзела.

Размер: 5 x 5 | 10 x 5 | 10 x 10 | 15 x 5 | 15 x 10 | 15 x 15