Igrivi.com - Онлайн игри

Нонограми 15 x 10

Нонограми е логическа игра, чиято цел е да разберете кои квадратчета трябва да се запълнят и кои не, като се взимат под внимание числата дадени по краищата на решетката.

1
3
2
5
5
1
3
2
5
2
1
2
7
1
1
2
3
1
1
1
3
1
1
3
3
1
1
1
4
1
2
2
3
4
3
1
1
2 4 3
2 2 1 3
1 3 2 2 1
4 1 1 1
1 7 1 2
2 1 2 3
2 3 3 3
1 5 1 3
3 1 1 1
1 2 1 1
Поздравления! Решихте пъзела.

Размер: 5 x 5 | 10 x 5 | 10 x 10 | 15 x 5 | 15 x 10 | 15 x 15