Igrivi.com - Онлайн игри

Нонограми 15 x 10

Нонограми е логическа игра, чиято цел е да разберете кои квадратчета трябва да се запълнят и кои не, като се взимат под внимание числата дадени по краищата на решетката.

2
1
1
2
2
2
1
3
3
1
1
1
1
1
3
2
2
3
2
2
1
5
1
2
1
1
3
2
7
3
6
3
1
3
4
1
2
1
2
1 2 2 3 1
1 2 4 1
3 2 5
2 1 2 1 3
1 2 2 3 1
2 4 2 1
2 5 2 2
1 2 1 3
1 1 2 1 2
1 1 1 1 1 1
Поздравления! Решихте пъзела.

Размер: 5 x 5 | 10 x 5 | 10 x 10 | 15 x 5 | 15 x 10 | 15 x 15