Igrivi.com - Онлайн игри

Нонограми 15 x 10

Нонограми е логическа игра, чиято цел е да разберете кои квадратчета трябва да се запълнят и кои не, като се взимат под внимание числата дадени по краищата на решетката.

4
2
1
3
1
1
7
3
1
2
3
1
1
1
4
4
1
2
2
1
1
4
1
2
1
2
5
5
2
1
3
4
4
1
1
2
2
3
4 3
3 1 3 2
5 1 4
3 2 2 3
5 2 1 4
1 1 3 1 1
1 2 1 1 2
2 1 1 1 1 1 1
1 1 1 5 1
1 1 3 5
Поздравления! Решихте пъзела.

Размер: 5 x 5 | 10 x 5 | 10 x 10 | 15 x 5 | 15 x 10 | 15 x 15