Igrivi.com - Онлайн игри

Нонограми 15 x 10

Нонограми е логическа игра, чиято цел е да разберете кои квадратчета трябва да се запълнят и кои не, като се взимат под внимание числата дадени по краищата на решетката.

3
1
1
6
1
1
2
3
3
2
2
1
5
3
1
2
1
1
1
2
3
2
6
2
1
1
1
2
1
5
2
2
2
1
3
1
4
1
2
3
4 2 1 2
1 1 1 2 1 1
7 4
3 3 1 2 2
1 2 4 2
1 2 3 1 2
2 1 3 1
2 1 2 1 1
2 2 1 1 1
2 1 4 3
Поздравления! Решихте пъзела.

Размер: 5 x 5 | 10 x 5 | 10 x 10 | 15 x 5 | 15 x 10 | 15 x 15