Igrivi.com - Онлайн игри

Нонограми 15 x 10

Нонограми е логическа игра, чиято цел е да разберете кои квадратчета трябва да се запълнят и кои не, като се взимат под внимание числата дадени по краищата на решетката.

1
5
1
3
1
5
7
1
1
4
2
2
1
2
1
5
6
1
1
2
1
3
4
3
3
2
2
1
1
1
2
2
3
3
1 1 4 2
1 1 1 2 1
4 6
1 1 2 1 1
2 2 1 1
1 3 6 1
1 3 2 3
5 3 1 1
6 1 1 2
2 2 3
Поздравления! Решихте пъзела.

Размер: 5 x 5 | 10 x 5 | 10 x 10 | 15 x 5 | 15 x 10 | 15 x 15