Igrivi.com - Онлайн игри

Нонограми 15 x 10

Нонограми е логическа игра, чиято цел е да разберете кои квадратчета трябва да се запълнят и кои не, като се взимат под внимание числата дадени по краищата на решетката.

3
2
4
1
8
8
1
3
1
1
1
5
4
2
4
1
2
3
4
1
1
2
5
1
3
1
2
2
1
2
1
1
2
2
3
1 1 1 1 2
2 1 1 1 1
1 3 1 4
12 1
5 2 1
3 1 1 1
5 6 1
2 2 1 1 2
4 4 5
1 2 4
Поздравления! Решихте пъзела.

Размер: 5 x 5 | 10 x 5 | 10 x 10 | 15 x 5 | 15 x 10 | 15 x 15