Igrivi.com - Онлайн игри

Нонограми 15 x 10

Нонограми е логическа игра, чиято цел е да разберете кои квадратчета трябва да се запълнят и кои не, като се взимат под внимание числата дадени по краищата на решетката.

7
3
3
1
1
2
1
4
2
1
2
2
3
2
1
2
2
5
1
1
4
1
1
2
1
2
6
2
3
2
1
1
1
1
1
1
1
2
4
1
1 3 3 1
1 3 5 1
14
2 1 4 1 1
1 1 1 4
1 1 1 2 1
1 2 1 1 2
2 4
2 1 2 3
4 3 1 1
Поздравления! Решихте пъзела.

Размер: 5 x 5 | 10 x 5 | 10 x 10 | 15 x 5 | 15 x 10 | 15 x 15