Igrivi.com - Онлайн игри

Нонограми 15 x 15

Нонограми е логическа игра, чиято цел е да разберете кои квадратчета трябва да се запълнят и кои не, като се взимат под внимание числата дадени по краищата на решетката.

1
5
2
1
2
2
2
3
3
2
3
1
3
4
4
2
1
3
5
1
1
1
4
3
1
1
3
2
2
2
3
3
3
1
4
1
1
1
5
1
1
2
1
2
1
1
1
8
1
1
1
3
1
1
1
3
2
1 1 3
5 1 3
1 5 1
2 5 1 1
4 3 3 1
1 2 2 3
1 1 2 5 2
2 2 2 3
1 1 2 1 1
3 1 2 1
4 4 3
2 1 4 2
1 3 3
1 1 2 1 3
1 2 4
Поздравления! Решихте пъзела.

Размер: 5 x 5 | 10 x 5 | 10 x 10 | 15 x 5 | 15 x 10 | 15 x 15