Igrivi.com - Онлайн игри

Нонограми 15 x 15

Нонограми е логическа игра, чиято цел е да разберете кои квадратчета трябва да се запълнят и кои не, като се взимат под внимание числата дадени по краищата на решетката.

2
1
1
4
2
2
1
3
3
2
4
4
3
4
1
1
1
1
2
3
2
2
1
1
1
2
1
3
1
8
2
1
1
1
3
1
1
4
1
2
1
2
6
4
3
1
1
1
4
1
1
4
1
1
2
1
1
2
2
1
1 5 4 1
4 1 1 1 3
4 2 1 2
1 2 4 1
2 1 2
1 1 1 2 1 1
2 1 2 2 2
2 3 5 2
1 1 2 1
1 1 1 1 3 2
3 7 1
1 2 2 2 1
6 1 1
1 2 3 1
1 2 1 1
Поздравления! Решихте пъзела.

Размер: 5 x 5 | 10 x 5 | 10 x 10 | 15 x 5 | 15 x 10 | 15 x 15