Igrivi.com - Онлайн игри

Нонограми 15 x 15

Нонограми е логическа игра, чиято цел е да разберете кои квадратчета трябва да се запълнят и кои не, като се взимат под внимание числата дадени по краищата на решетката.

2
4
3
2
2
6
1
1
1
4
2
3
2
2
4
1
2
1
1
4
1
1
3
1
2
2
1
1
2
1
3
1
4
3
2
1
2
1
3
2
2
1
1
2
1
7
1
3
3
1
2
3
2
3
4
1
2 2 4 1
2 4 3 1
1 4 2
2 2 1 3
1 2 1 1 1
2 1 4 1
5 5 1
1 2 1 1
1 1 2 3 1
1 2 2 2
1 1 2 4
4 10
3 1 2 1
3 2 3
1 3 1 1
Поздравления! Решихте пъзела.

Размер: 5 x 5 | 10 x 5 | 10 x 10 | 15 x 5 | 15 x 10 | 15 x 15