Igrivi.com - Онлайн игри

Нонограми 15 x 15

Нонограми е логическа игра, чиято цел е да разберете кои квадратчета трябва да се запълнят и кои не, като се взимат под внимание числата дадени по краищата на решетката.

8
1
3
1
1
3
1
1
1
2
1
3
4
2
5
1
4
7
1
1
1
2
4
1
3
1
1
2
3
1
3
2
1
2
2
1
2
2
1
2
1
3
1
2
1
1
1
2
4
1
5
2
3
1
1
3
1 1 3
1 2 1 1 1 1
1 2 3 1
2 6 4
1 4 3 1
2 3 2 2 1
1 2 1 2
1 1 1 2 2
2 2 1 1 1
1 1 2 4
5 1 4
1 2 1 1 1 2
2 5 1 1 1
1 3 2 1 1
1 1 3 1
Поздравления! Решихте пъзела.

Размер: 5 x 5 | 10 x 5 | 10 x 10 | 15 x 5 | 15 x 10 | 15 x 15