Igrivi.com - Онлайн игри

Нонограми 15 x 15

Нонограми е логическа игра, чиято цел е да разберете кои квадратчета трябва да се запълнят и кои не, като се взимат под внимание числата дадени по краищата на решетката.

1
3
1
1
1
2
2
2
1
2
2
3
3
1
4
6
1
5
2
1
1
1
7
1
1
2
2
3
5
2
2
1
2
1
1
3
1
2
2
2
2
5
1
3
3
4
1
2
1
2
3
1
13
1 1 1 4 1
1 2 2 1
1 2 1 1 3
2 3 3
1 1 2 1 1 1
1 3 3 2
1 4 2 1
2 11
1 1 3 7
1 3 2 1 1 1
2 2 2
1 1 5 3
1 1 1 5
4 2 1 1
1 2 2 2
Поздравления! Решихте пъзела.

Размер: 5 x 5 | 10 x 5 | 10 x 10 | 15 x 5 | 15 x 10 | 15 x 15