Igrivi.com - Онлайн игри

Нонограми 15 x 15

Нонограми е логическа игра, чиято цел е да разберете кои квадратчета трябва да се запълнят и кои не, като се взимат под внимание числата дадени по краищата на решетката.

1
2
1
2
1
3
1
1
3
4
1
1
1
1
1
3
1
1
4
1
1
2
4
2
1
1
1
1
3
2
1
1
2
2
1
1
5
1
1
2
4
2
3
1
7
2
2
5
1
1
3
3
1
2
1
1
2
2
1
1 1 1 1 3 1
1 1 1 1 2
1 1 2 1 3
1 1 2 1 1 2
5 1 4
3 4 1
2 4 1
3 4 2 1
2 4 2 1
4 1 3
1 1 2 1
1 3 1 1
1 1 2 1 1
3 2 1
1 3 3 1
Поздравления! Решихте пъзела.

Размер: 5 x 5 | 10 x 5 | 10 x 10 | 15 x 5 | 15 x 10 | 15 x 15