Igrivi.com - Онлайн игри

Нонограми 15 x 15

Нонограми е логическа игра, чиято цел е да разберете кои квадратчета трябва да се запълнят и кои не, като се взимат под внимание числата дадени по краищата на решетката.

4
5
2
3
2
1
1
2
2
3
1
2
2
1
1
1
1
5
1
1
1
2
5
3
2
1
5
6
1
1
3
1
1
1
3
3
2
2
5
2
2
1
1
3
2
1
1
2
5
1
1
1
1
6
2
2
1
3
1 1 1 1 2 2
2 1 1 2 1
3 1 1 2 1
1 1 1 1 3 1
2 10
2 1 2 3
1 1 2 2
3 1 3 3
1 1 3 4
3 2 3
1 2 1 2 3
2 1 7
3 1 1 2
1 1 7 1 1
1 1 2 1 1
Поздравления! Решихте пъзела.

Размер: 5 x 5 | 10 x 5 | 10 x 10 | 15 x 5 | 15 x 10 | 15 x 15