Igrivi.com - Онлайн игри

Нонограми 15 x 15

Нонограми е логическа игра, чиято цел е да разберете кои квадратчета трябва да се запълнят и кои не, като се взимат под внимание числата дадени по краищата на решетката.

3
2
3
2
3
6
1
2
2
1
1
1
2
8
1
2
2
6
3
1
3
2
4
1
4
1
5
1
3
6
3
1
2
2
3
3
3
3
2
1
2
2
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
1
1
2
1
2
3 3 1 2
3 1 4 3
2 4 1 1
1 9 2
10
2 1 3
2 1 1 1
1 3 2
2 1 1 4 1
7 7
1 6
9 3
1 2 2 1 1
1 3 1 1 1
4 1 1 2
Поздравления! Решихте пъзела.

Размер: 5 x 5 | 10 x 5 | 10 x 10 | 15 x 5 | 15 x 10 | 15 x 15