Igrivi.com - Онлайн игри

Нонограми 15 x 15

Нонограми е логическа игра, чиято цел е да разберете кои квадратчета трябва да се запълнят и кои не, като се взимат под внимание числата дадени по краищата на решетката.

1
3
2
3
2
4
2
6
1
2
1
7
1
2
2
1
1
1
3
2
1
1
1
1
1
1
7
2
1
1
7
7
1
1
3
3
9
2
1
2
5
1
2
2
1
1
3
5
1
2
1
1
1
3
1
1
1 2 2 3
1 7
6 4 1
2 1 1 1 3
1 1 2 2 1 2
5 1 1 1 1
3 1 2 1 1 1
2 2 1 2 2
1 2 2 4
1 2 2 1 1
1 7 1
1 2 5
2 5 1 2
2 1 3 2 1
1 5 1 1
Поздравления! Решихте пъзела.

Размер: 5 x 5 | 10 x 5 | 10 x 10 | 15 x 5 | 15 x 10 | 15 x 15