Igrivi.com - Онлайн игри

Нонограми 15 x 15

Нонограми е логическа игра, чиято цел е да разберете кои квадратчета трябва да се запълнят и кои не, като се взимат под внимание числата дадени по краищата на решетката.

1
2
1
3
2
2
2
1
1
5
5
2
2
1
1
3
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
5
2
3
5
1
2
5
1
3
1
1
1
2
1
3
1
3
2
1
1
1
1
3
1
1
1
3
1
2
2
2
2
1
1
1
2 3 2 1 1
3 4 1 2
1 1 1 1 4
1 1 4 3
2 1 1 3 1
2 3 1
1 1 4 1 1
1 3 1
2 1 2 1 1
3 3 2
1 1 1 3 1
1 1 1 3
2 4 1 1 1
2 2 1
3 1 2 2 1
Поздравления! Решихте пъзела.

Размер: 5 x 5 | 10 x 5 | 10 x 10 | 15 x 5 | 15 x 10 | 15 x 15