Igrivi.com - Онлайн игри

Нонограми 15 x 15

Нонограми е логическа игра, чиято цел е да разберете кои квадратчета трябва да се запълнят и кои не, като се взимат под внимание числата дадени по краищата на решетката.

1
1
4
1
2
2
2
2
2
2
5
1
6
7
1
2
1
3
1
1
5
1
1
1
1
4
1
1
3
5
3
1
1
3
3
1
5
1
2
1
1
1
2
3
2
3
2
1
2
1
1
1
1
2
1
1
3 1 2 1
1 1 2 2
1 6
1 4 1
1 1 1 3
2 3 1 1
2 1 3 1
4 2 6
1 1 1 1 2
2 3 2 1
3 4 1 1
1 2 3 1
1 2 1 2 3
3 1 1 5
3 2 2 2
Поздравления! Решихте пъзела.

Размер: 5 x 5 | 10 x 5 | 10 x 10 | 15 x 5 | 15 x 10 | 15 x 15