Igrivi.com - Онлайн игри

Нонограми 15 x 15

Нонограми е логическа игра, чиято цел е да разберете кои квадратчета трябва да се запълнят и кои не, като се взимат под внимание числата дадени по краищата на решетката.

5
3
1
1
1
1
2
1
1
7
1
7
3
6
1
1
2
3
1
4
2
7
3
3
3
1
1
3
1
1
1
7
2
2
3
2
4
3
1
1
3
4
1
4
1
2
1
1
4
5
1
1
1 3 5
1 2 1 6
2 2 6 1
1 3 1 1 1 1
1 4 3 1
1 5 2 2
1 2 4 1
3 3
1 2 4 3
1 1 1 1 1 1 1
3 5 1
1 3 4
1 4 2 1
1 2 6
2 2 1 3 1
Поздравления! Решихте пъзела.

Размер: 5 x 5 | 10 x 5 | 10 x 10 | 15 x 5 | 15 x 10 | 15 x 15