Igrivi.com - Онлайн игри

Нонограми 15 x 5

Нонограми е логическа игра, чиято цел е да разберете кои квадратчета трябва да се запълнят и кои не, като се взимат под внимание числата дадени по краищата на решетката.

2
3
1
1
4
1
1
1
2
1
2
2
1
1
3
5
1
2
1
2
2
1 4 1 1
3 1 2 3 1
2 2 2
2 1 3 1
4 1 4
Поздравления! Решихте пъзела.

Размер: 5 x 5 | 10 x 5 | 10 x 10 | 15 x 5 | 15 x 10 | 15 x 15