Igrivi.com - Онлайн игри

Нонограми 15 x 5

Нонограми е логическа игра, чиято цел е да разберете кои квадратчета трябва да се запълнят и кои не, като се взимат под внимание числата дадени по краищата на решетката.

4
3
3
1
3
2
2
2
4
1
1
2
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1 2 1 1 2
2 1 4
4 2 3 1
7 1 1
3 3 1 2
Поздравления! Решихте пъзела.

Размер: 5 x 5 | 10 x 5 | 10 x 10 | 15 x 5 | 15 x 10 | 15 x 15