Igrivi.com - Онлайн игри

Палатки - 8 x 8

Палатки е увлекателна логическа игра, целта на която е да се подредят палатките в близост до дърветата, като се съблюдават определени условия.

Tree2
TreeTree1
TreeTreeTree2
Tree1
Tree2
TreeTree1
TreeTree1
2
13013040
Поздравления!

Изберете размер на дъската: 8 x 8 |  10 x 10 |  12 x 12