Igrivi.com - Онлайн игри

Палатки - 10 x 10

Палатки е увлекателна логическа игра, целта на която е да се подредят палатките в близост до дърветата, като се съблюдават определени условия.

TreeTree3
TreeTreeTree1
TreeTree3
1
Tree0
TreeTree2
TreeTreeTree1
Tree2
TreeTree2
TreeTree3
2212213113
Поздравления!

Изберете размер на дъската: 8 x 8 |  10 x 10 |  12 x 12