Igrivi.com - Онлайн игри

Палатки - 12 x 12

Палатки е увлекателна логическа игра, целта на която е да се подредят палатките в близост до дърветата, като се съблюдават определени условия.

TreeTree1
TreeTree4
TreeTree1
TreeTree2
4
TreeTreeTreeTreeTreeTree2
TreeTreeTreeTree3
TreeTreeTreeTree2
3
Tree1
TreeTree2
TreeTreeTree3
230504131414
Поздравления!

Изберете размер на дъската: 8 x 8 |  10 x 10 |  12 x 12