Igrivi.com - Онлайн игри

Палатки - 12 x 12

Палатки е увлекателна логическа игра, целта на която е да се подредят палатките в близост до дърветата, като се съблюдават определени условия.

TreeTreeTreeTree4
TreeTree1
TreeTree3
TreeTreeTreeTree3
Tree1
Tree2
TreeTreeTree2
TreeTree3
TreeTreeTreeTree2
TreeTreeTree3
2
TreeTree2
422411401405
Поздравления!

Изберете размер на дъската: 8 x 8 |  10 x 10 |  12 x 12