Igrivi.com - Онлайн игри

Тетравекс дъска 3 x 3

Преместете плочките върху дъската, така че всички съседни цифри и цветове да са еднакви.

Време: 0 Най-добро време: 0
Поздравления
8
5
4
9
4
9
8
4
9
9
7
3
3
2
9
8
4
5
3
2
8
9
8
3
4
3
5
5
9
2
1
9
1
8
4
9

Избери големина на дъската: 2 x 2 | 3 x 3 | 4 x 4 | 5 x 5