Igrivi.com - Онлайн игри

Тетравекс дъска 3 x 3

Преместете плочките върху дъската, така че всички съседни цифри и цветове да са еднакви.

Време: 0 Най-добро време: 0
Поздравления
7
6
7
5
6
8
8
3
5
1
5
8
7
8
8
2
8
8
5
6
6
5
7
1
8
3
4
5
4
6
7
6
7
2
9
4

Избери големина на дъската: 2 x 2 | 3 x 3 | 4 x 4 | 5 x 5