Igrivi.com - Онлайн игри

Тетравекс дъска 3 x 3

Преместете плочките върху дъската, така че всички съседни цифри и цветове да са еднакви.

Време: 0 Най-добро време: 0
Поздравления
5
1
5
2
9
5
8
4
4
4
5
2
9
1
2
4
2
2
9
8
1
5
5
2
9
2
2
5
1
9
1
1
5
8
9
6

Избери големина на дъската: 2 x 2 | 3 x 3 | 4 x 4 | 5 x 5