Igrivi.com - Онлайн игри

Тетравекс дъска 3 x 3

Преместете плочките върху дъската, така че всички съседни цифри и цветове да са еднакви.

Време: 0 Най-добро време: 0
Поздравления
7
5
3
1
8
1
2
5
2
7
6
6
6
2
7
9
9
7
8
1
3
1
5
7
8
7
9
7
5
6
9
2
9
2
8
2

Избери големина на дъската: 2 x 2 | 3 x 3 | 4 x 4 | 5 x 5