Igrivi.com - Онлайн игри

Тетравекс дъска 3 x 3

Преместете плочките върху дъската, така че всички съседни цифри и цветове да са еднакви.

Време: 0Най-добро време: 0
Поздравления
2
4
5
7
9
7
6
8
5
9
2
3
1
3
9
1
8
9
5
6
3
6
1
5
7
1
7
4
7
8
4
1
5
5
7
4

Избери големина на дъската: 2 x 2 | 3 x 3 | 4 x 4 | 5 x 5