Igrivi.com - Онлайн игри

Тетравекс дъска 3 x 3

Преместете плочките върху дъската, така че всички съседни цифри и цветове да са еднакви.

Време: 0Най-добро време: 0
Поздравления
1
8
4
8
1
9
9
8
9
1
1
8
9
8
7
6
2
1
4
1
4
7
2
8
1
7
2
9
1
8
5
7
5
8
9
1

Избери големина на дъската: 2 x 2 | 3 x 3 | 4 x 4 | 5 x 5