Igrivi.com - Онлайн игри

Тетравекс дъска 3 x 3

Преместете плочките върху дъската, така че всички съседни цифри и цветове да са еднакви.

Време: 0 Най-добро време: 0
Поздравления
6
7
8
6
3
6
6
7
8
9
8
1
7
2
6
7
6
5
9
9
7
7
3
1
7
9
2
5
5
1
6
1
6
5
7
6

Избери големина на дъската: 2 x 2 | 3 x 3 | 4 x 4 | 5 x 5