Igrivi.com - Онлайн игри

Тетравекс дъска 3 x 3

Преместете плочките върху дъската, така че всички съседни цифри и цветове да са еднакви.

Време: 0 Най-добро време: 0
Поздравления
1
5
7
6
4
1
1
1
7
8
1
1
4
7
7
7
1
1
2
8
7
3
1
7
2
6
1
5
1
6
9
3
1
6
4
9

Избери големина на дъската: 2 x 2 | 3 x 3 | 4 x 4 | 5 x 5