Igrivi.com - Онлайн игри

Тетравекс дъска 3 x 3

Преместете плочките върху дъската, така че всички съседни цифри и цветове да са еднакви.

Време: 0 Най-добро време: 0
Поздравления
4
3
3
1
3
7
8
5
2
1
8
4
5
1
5
1
8
1
1
7
5
9
1
3
1
1
4
5
8
5
2
8
7
4
5
1

Избери големина на дъската: 2 x 2 | 3 x 3 | 4 x 4 | 5 x 5