Igrivi.com - Онлайн игри

Тетравекс дъска 3 x 3

Преместете плочките върху дъската, така че всички съседни цифри и цветове да са еднакви.

Време: 0Най-добро време: 0
Поздравления
1
5
4
9
7
8
3
2
3
7
7
7
4
2
5
6
2
5
4
8
4
3
8
1
4
2
1
7
5
7
4
1
7
9
5
3

Избери големина на дъската: 2 x 2 | 3 x 3 | 4 x 4 | 5 x 5