Igrivi.com - Онлайн игри

Тетравекс дъска 3 x 3

Преместете плочките върху дъската, така че всички съседни цифри и цветове да са еднакви.

Време: 0Най-добро време: 0
Поздравления
5
9
7
9
1
1
8
2
5
6
4
3
7
3
9
8
9
7
2
6
3
2
5
9
4
9
3
7
8
7
5
6
5
9
7
9

Избери големина на дъската: 2 x 2 | 3 x 3 | 4 x 4 | 5 x 5