Igrivi.com - Онлайн игри

Тетравекс дъска 3 x 3

Преместете плочките върху дъската, така че всички съседни цифри и цветове да са еднакви.

Време: 0Най-добро време: 0
Поздравления
6
9
7
5
8
3
3
9
5
5
2
4
5
4
8
5
6
9
5
5
2
5
4
3
9
5
6
5
6
5
5
7
1
6
9
9

Избери големина на дъската: 2 x 2 | 3 x 3 | 4 x 4 | 5 x 5