Igrivi.com - Онлайн игри

Тетравекс дъска 3 x 3

Преместете плочките върху дъската, така че всички съседни цифри и цветове да са еднакви.

Време: 0 Най-добро време: 0
Поздравления
8
5
4
1
4
5
6
6
8
8
1
1
5
8
4
3
4
1
7
5
3
1
5
5
7
8
4
8
6
6
9
5
1
6
8
8

Избери големина на дъската: 2 x 2 | 3 x 3 | 4 x 4 | 5 x 5