Igrivi.com - Онлайн игри

Тетравекс дъска 3 x 3

Преместете плочките върху дъската, така че всички съседни цифри и цветове да са еднакви.

Време: 0Най-добро време: 0
Поздравления
7
3
2
2
7
2
9
2
2
2
7
1
4
1
7
2
8
4
2
2
7
2
3
1
6
2
4
4
9
1
6
2
2
4
7
6

Избери големина на дъската: 2 x 2 | 3 x 3 | 4 x 4 | 5 x 5