Igrivi.com - Онлайн игри

Тетравекс дъска 3 x 3

Преместете плочките върху дъската, така че всички съседни цифри и цветове да са еднакви.

Време: 0 Най-добро време: 0
Поздравления
2
7
3
2
2
8
7
7
5
3
2
9
8
9
2
9
7
9
1
3
6
2
7
4
7
1
8
2
1
2
5
7
9
5
5
1

Избери големина на дъската: 2 x 2 | 3 x 3 | 4 x 4 | 5 x 5