Igrivi.com - Онлайн игри

Тетравекс дъска 3 x 3

Преместете плочките върху дъската, така че всички съседни цифри и цветове да са еднакви.

Време: 0 Най-добро време: 0
Поздравления
6
9
1
5
2
5
5
9
2
1
7
4
8
1
3
1
7
1
6
1
8
2
9
1
3
5
9
1
9
9
7
9
9
2
2
5

Избери големина на дъската: 2 x 2 | 3 x 3 | 4 x 4 | 5 x 5