Igrivi.com - Онлайн игри

Тетравекс дъска 3 x 3

Преместете плочките върху дъската, така че всички съседни цифри и цветове да са еднакви.

Време: 0 Най-добро време: 0
Поздравления
4
3
5
6
4
2
6
5
5
5
1
6
5
6
8
2
6
5
5
9
8
6
7
4
6
4
8
5
5
6
4
6
3
6
6
3

Избери големина на дъската: 2 x 2 | 3 x 3 | 4 x 4 | 5 x 5