Igrivi.com - Онлайн игри

Тетравекс дъска 3 x 3

Преместете плочките върху дъската, така че всички съседни цифри и цветове да са еднакви.

Време: 0 Най-добро време: 0
Поздравления
5
2
8
1
9
9
8
1
8
7
9
8
9
1
2
4
2
8
5
8
8
1
7
7
4
3
8
2
5
1
9
5
7
3
3
9

Избери големина на дъската: 2 x 2 | 3 x 3 | 4 x 4 | 5 x 5