Igrivi.com - Онлайн игри

Тетравекс дъска 3 x 3

Преместете плочките върху дъската, така че всички съседни цифри и цветове да са еднакви.

Време: 0Най-добро време: 0
Поздравления
8
6
3
4
9
8
7
4
3
4
3
7
8
2
5
4
5
4
4
8
7
3
8
6
1
2
7
2
4
4
1
3
1
4
8
3

Избери големина на дъската: 2 x 2 | 3 x 3 | 4 x 4 | 5 x 5