Igrivi.com - Онлайн игри

Тетравекс дъска 3 x 3

Преместете плочките върху дъската, така че всички съседни цифри и цветове да са еднакви.

Време: 0 Най-добро време: 0
Поздравления
9
6
9
5
3
8
9
7
7
5
9
8
9
5
2
1
7
6
7
4
2
1
2
9
2
8
5
1
5
7
2
8
9
4
3
8

Избери големина на дъската: 2 x 2 | 3 x 3 | 4 x 4 | 5 x 5