Igrivi.com - Онлайн игри

Тетравекс дъска 3 x 3

Преместете плочките върху дъската, така че всички съседни цифри и цветове да са еднакви.

Време: 0Най-добро време: 0
Поздравления
1
7
3
5
9
6
8
7
4
2
5
1
6
6
4
6
8
1
9
1
6
3
9
6
3
6
1
1
3
1
2
3
3
7
6
3

Избери големина на дъската: 2 x 2 | 3 x 3 | 4 x 4 | 5 x 5