Igrivi.com - Онлайн игри

Тетравекс дъска 3 x 3

Преместете плочките върху дъската, така че всички съседни цифри и цветове да са еднакви.

Време: 0 Най-добро време: 0
Поздравления
5
6
3
4
8
4
8
6
1
6
5
7
5
5
5
5
8
8
4
1
2
4
5
6
9
1
3
6
5
6
9
5
6
8
8
4

Избери големина на дъската: 2 x 2 | 3 x 3 | 4 x 4 | 5 x 5