Igrivi.com - Онлайн игри

Тетравекс дъска 3 x 3

Преместете плочките върху дъската, така че всички съседни цифри и цветове да са еднакви.

Време: 0Най-добро време: 0
Поздравления
7
3
6
8
2
9
7
9
6
6
9
9
4
8
6
2
5
8
3
6
3
9
5
8
9
2
2
7
2
9
4
8
6
7
3
9

Избери големина на дъската: 2 x 2 | 3 x 3 | 4 x 4 | 5 x 5