Igrivi.com - Онлайн игри

Тетравекс дъска 3 x 3

Преместете плочките върху дъската, така че всички съседни цифри и цветове да са еднакви.

Време: 0 Най-добро време: 0
Поздравления
5
2
1
8
1
1
8
2
6
9
2
6
1
5
6
2
6
8
8
2
8
9
2
5
1
9
6
9
5
9
1
1
2
2
5
9

Избери големина на дъската: 2 x 2 | 3 x 3 | 4 x 4 | 5 x 5