Igrivi.com - Онлайн игри

Тетравекс дъска 3 x 3

Преместете плочките върху дъската, така че всички съседни цифри и цветове да са еднакви.

Време: 0 Най-добро време: 0
Поздравления
8
9
1
9
5
5
2
9
5
6
5
1
2
9
7
7
9
9
6
9
6
2
7
9
7
1
8
3
6
3
2
5
8
2
5
2

Избери големина на дъската: 2 x 2 | 3 x 3 | 4 x 4 | 5 x 5