Igrivi.com - Онлайн игри

Тетравекс дъска 3 x 3

Преместете плочките върху дъската, така че всички съседни цифри и цветове да са еднакви.

Време: 0Най-добро време: 0
Поздравления
1
5
4
2
5
4
3
6
9
7
1
5
2
7
3
6
3
3
7
7
7
1
8
5
1
6
9
7
7
2
2
4
3
5
7
7

Избери големина на дъската: 2 x 2 | 3 x 3 | 4 x 4 | 5 x 5