Igrivi.com - Онлайн игри

Тетравекс дъска 3 x 3

Преместете плочките върху дъската, така че всички съседни цифри и цветове да са еднакви.

Време: 0Най-добро време: 0
Поздравления
1
6
3
2
1
2
8
8
3
7
8
9
1
3
1
8
8
9
5
3
5
8
6
2
6
1
1
3
6
3
1
1
6
8
5
8

Избери големина на дъската: 2 x 2 | 3 x 3 | 4 x 4 | 5 x 5