Igrivi.com - Онлайн игри

Тетравекс дъска 3 x 3

Преместете плочките върху дъската, така че всички съседни цифри и цветове да са еднакви.

Време: 0Най-добро време: 0
Поздравления
1
6
2
3
7
8
7
7
3
7
2
5
2
9
7
2
6
6
4
9
8
2
1
8
8
3
3
8
7
5
8
4
2
5
6
7

Избери големина на дъската: 2 x 2 | 3 x 3 | 4 x 4 | 5 x 5