Igrivi.com - Онлайн игри

Тетравекс дъска 3 x 3

Преместете плочките върху дъската, така че всички съседни цифри и цветове да са еднакви.

Време: 0 Най-добро време: 0
Поздравления
1
1
5
2
4
3
6
1
8
8
3
9
3
6
5
2
7
4
7
8
8
5
9
4
7
2
1
6
9
4
4
2
5
2
7
6

Избери големина на дъската: 2 x 2 | 3 x 3 | 4 x 4 | 5 x 5