Igrivi.com - Онлайн игри

Тетравекс дъска 4 x 4

Преместете плочките върху дъската, така че всички съседни цифри и цветове да са еднакви.

Време: 0Най-добро време: 0
Поздравления
3
1
4
2
7
1
7
7
2
9
7
8
2
6
3
7
9
7
6
2
4
4
7
7
3
3
5
6
7
8
1
6
7
8
9
3
6
3
2
4
8
6
5
3
9
7
8
8
6
2
7
4
6
2
9
1
9
3
6
6
5
9
6
1

Избери големина на дъската: 2 x 2 | 3 x 3 | 4 x 4 | 5 x 5