Igrivi.com - Онлайн игри

Тетравекс дъска 4 x 4

Преместете плочките върху дъската, така че всички съседни цифри и цветове да са еднакви.

Време: 0Най-добро време: 0
Поздравления
7
5
1
7
2
3
3
7
9
4
7
1
5
7
2
2
2
6
7
3
9
2
6
1
7
8
7
4
3
3
7
3
3
1
7
3
7
3
3
9
1
5
2
4
6
9
1
3
6
3
9
5
7
7
1
3
7
8
2
3
1
1
6
5

Избери големина на дъската: 2 x 2 | 3 x 3 | 4 x 4 | 5 x 5