Igrivi.com - Онлайн игри

Тетравекс дъска 4 x 4

Преместете плочките върху дъската, така че всички съседни цифри и цветове да са еднакви.

Време: 0 Най-добро време: 0
Поздравления
7
6
5
2
5
4
8
9
8
4
4
6
4
8
9
8
9
9
8
5
8
1
6
5
6
4
7
4
9
8
2
1
8
7
5
6
2
5
2
4
1
7
4
5
6
2
6
7
5
5
9
4
6
9
9
4
9
5
8
2
9
2
1
7

Избери големина на дъската: 2 x 2 | 3 x 3 | 4 x 4 | 5 x 5