Igrivi.com - Онлайн игри

Тетравекс дъска 4 x 4

Преместете плочките върху дъската, така че всички съседни цифри и цветове да са еднакви.

Време: 0Най-добро време: 0
Поздравления
6
4
3
7
2
2
4
4
7
2
4
1
9
7
6
2
5
4
3
6
4
2
5
2
6
5
8
2
5
3
6
4
1
7
4
2
5
4
8
5
9
7
5
4
3
6
9
3
4
3
3
2
9
8
2
1
3
3
9
8
3
1
5
3

Избери големина на дъската: 2 x 2 | 3 x 3 | 4 x 4 | 5 x 5