Igrivi.com - Онлайн игри

Тетравекс дъска 4 x 4

Преместете плочките върху дъската, така че всички съседни цифри и цветове да са еднакви.

Време: 0Най-добро време: 0
Поздравления
2
1
9
8
5
1
8
7
1
3
2
8
2
6
5
2
3
5
7
5
6
2
3
1
8
6
1
3
7
7
6
9
3
6
6
5
1
2
2
6
8
4
3
2
3
7
6
7
6
8
5
7
2
8
1
4
5
4
4
1
7
3
2
1

Избери големина на дъската: 2 x 2 | 3 x 3 | 4 x 4 | 5 x 5