Igrivi.com - Онлайн игри

Тетравекс дъска 4 x 4

Преместете плочките върху дъската, така че всички съседни цифри и цветове да са еднакви.

Време: 0 Най-добро време: 0
Поздравления
7
6
6
9
6
5
5
5
6
5
3
8
9
9
3
3
8
5
4
5
2
5
1
6
5
9
1
5
4
7
7
8
7
9
5
6
2
4
6
7
9
2
6
4
1
7
2
7
1
3
2
1
3
5
1
2
6
6
8
2
5
8
9
5

Избери големина на дъската: 2 x 2 | 3 x 3 | 4 x 4 | 5 x 5