Igrivi.com - Онлайн игри

Тетравекс дъска 4 x 4

Преместете плочките върху дъската, така че всички съседни цифри и цветове да са еднакви.

Време: 0Най-добро време: 0
Поздравления
1
2
5
4
8
3
1
9
7
2
1
3
7
5
2
2
6
2
6
1
7
5
7
4
9
4
6
3
2
6
7
2
9
2
3
7
6
4
8
5
7
3
7
4
8
4
9
6
5
3
7
4
6
4
9
2
3
9
1
9
2
9
8
9

Избери големина на дъската: 2 x 2 | 3 x 3 | 4 x 4 | 5 x 5