Igrivi.com - Онлайн игри

Тетравекс дъска 4 x 4

Преместете плочките върху дъската, така че всички съседни цифри и цветове да са еднакви.

Време: 0 Най-добро време: 0
Поздравления
5
5
8
2
8
5
4
9
9
6
8
3
1
1
2
9
8
9
5
6
4
9
9
1
8
2
5
5
2
4
2
4
5
9
6
7
5
7
8
3
5
1
4
5
5
3
8
4
8
1
6
3
8
3
9
2
2
3
8
1
6
4
5
9

Избери големина на дъската: 2 x 2 | 3 x 3 | 4 x 4 | 5 x 5