Igrivi.com - Онлайн игри

Тетравекс дъска 4 x 4

Преместете плочките върху дъската, така че всички съседни цифри и цветове да са еднакви.

Време: 0 Най-добро време: 0
Поздравления
2
7
9
6
3
1
9
1
9
7
6
6
6
3
5
4
7
4
9
3
5
2
1
1
8
5
9
9
1
5
6
2
9
1
1
2
9
6
7
8
3
2
6
2
1
6
9
1
3
6
8
7
9
9
3
7
9
9
1
7
3
7
3
3

Избери големина на дъската: 2 x 2 | 3 x 3 | 4 x 4 | 5 x 5