Igrivi.com - Онлайн игри

Тетравекс дъска 4 x 4

Преместете плочките върху дъската, така че всички съседни цифри и цветове да са еднакви.

Време: 0 Най-добро време: 0
Поздравления
1
9
3
2
2
6
8
3
3
1
8
7
9
8
7
1
7
8
9
5
8
5
2
8
7
9
7
6
6
1
2
9
7
5
2
4
7
8
7
9
9
7
9
3
2
3
1
5
1
8
7
3
7
4
3
8
8
8
7
8
3
3
1
3

Избери големина на дъската: 2 x 2 | 3 x 3 | 4 x 4 | 5 x 5