Igrivi.com - Онлайн игри

Тетравекс дъска 5 x 5

Преместете плочките върху дъската, така че всички съседни цифри и цветове да са еднакви.

Време: 0 Най-добро време: 0
Поздравления
3
5
4
4
6
5
5
5
9
4
2
5
5
5
9
6
9
7
6
7
3
1
1
1
6
6
9
8
1
9
9
4
9
3
7
3
9
1
3
7
8
9
8
5
7
6
8
3
3
4
5
8
5
5
8
1
4
3
9
9
6
8
5
9
9
3
6
9
6
9
7
6
7
5
4
5
8
6
3
5
6
8
4
9
2
3
6
4
7
4
6
1
5
1
5
7
9
9
6
5

Избери големина на дъската: 2 x 2 | 3 x 3 | 4 x 4 | 5 x 5