Igrivi.com - Онлайн игри

Тетравекс дъска 5 x 5

Преместете плочките върху дъската, така че всички съседни цифри и цветове да са еднакви.

Време: 0 Най-добро време: 0
Поздравления
9
7
1
3
2
5
3
8
1
1
3
1
8
8
5
6
8
2
1
1
3
3
4
3
5
3
8
9
9
5
1
2
1
9
2
2
1
2
9
9
3
6
1
7
3
5
5
8
5
9
8
7
8
8
2
6
6
6
9
1
4
2
8
7
8
1
5
5
5
7
9
7
8
1
6
8
6
2
6
9
2
7
1
9
3
7
8
7
9
5
5
5
5
9
7
2
7
8
5
5

Избери големина на дъската: 2 x 2 | 3 x 3 | 4 x 4 | 5 x 5