Igrivi.com - Онлайн игри

Тетравекс дъска 5 x 5

Преместете плочките върху дъската, така че всички съседни цифри и цветове да са еднакви.

Време: 0 Най-добро време: 0
Поздравления
2
5
7
5
9
1
7
5
3
6
8
3
3
4
1
8
9
8
7
6
6
3
1
6
7
7
6
6
9
4
7
4
8
6
4
8
2
6
8
3
2
8
7
7
7
3
6
8
6
8
8
6
8
3
6
3
8
7
2
6
6
8
1
8
2
5
6
4
7
4
9
7
7
7
9
8
8
4
8
8
7
8
8
1
1
7
7
4
6
8
9
4
7
4
2
8
5
5
2
4

Избери големина на дъската: 2 x 2 | 3 x 3 | 4 x 4 | 5 x 5