Igrivi.com - Онлайн игри

Тетравекс дъска 5 x 5

Преместете плочките върху дъската, така че всички съседни цифри и цветове да са еднакви.

Време: 0 Най-добро време: 0
Поздравления
8
4
7
1
6
9
2
8
9
2
1
5
8
2
4
6
2
8
7
5
7
2
8
9
7
8
7
8
6
1
7
1
4
8
3
7
6
8
8
5
7
2
9
4
2
9
6
2
4
9
6
7
9
1
1
2
1
1
5
8
8
5
6
8
2
6
8
8
6
1
4
5
7
1
2
2
8
7
9
8
9
8
6
2
5
5
4
9
8
8
1
1
3
5
7
2
7
3
9
1

Избери големина на дъската: 2 x 2 | 3 x 3 | 4 x 4 | 5 x 5