Igrivi.com - Онлайн игри

Тетравекс дъска 5 x 5

Преместете плочките върху дъската, така че всички съседни цифри и цветове да са еднакви.

Време: 0 Най-добро време: 0
Поздравления
9
3
3
2
9
3
1
9
8
3
8
3
7
2
2
6
9
1
4
7
7
3
7
5
8
8
1
8
5
9
3
7
5
8
5
8
9
2
7
4
2
8
3
1
9
2
8
3
5
4
9
5
7
5
2
2
2
3
2
6
4
3
5
8
6
5
7
1
7
3
5
3
3
6
8
3
1
7
9
3
9
1
7
2
2
6
9
3
1
6
9
4
8
8
9
8
3
7
6
3

Избери големина на дъската: 2 x 2 | 3 x 3 | 4 x 4 | 5 x 5