Igrivi.com - Онлайн игри

Тетравекс дъска 5 x 5

Преместете плочките върху дъската, така че всички съседни цифри и цветове да са еднакви.

Време: 0Най-добро време: 0
Поздравления
5
1
5
1
4
4
6
5
1
3
2
5
2
4
5
1
9
1
9
1
6
6
9
8
1
4
8
8
5
8
8
4
8
3
1
9
9
4
6
8
5
8
1
4
8
8
9
6
7
4
4
8
2
5
9
4
6
2
1
7
8
1
1
2
4
9
4
1
1
1
4
9
6
4
7
8
6
8
8
5
9
6
5
1
7
1
9
6
9
6
5
4
1
8
8
2
4
5
7
4

Избери големина на дъската: 2 x 2 | 3 x 3 | 4 x 4 | 5 x 5