Igrivi.com - Онлайн игри

Тетравекс дъска 5 x 5

Преместете плочките върху дъската, така че всички съседни цифри и цветове да са еднакви.

Време: 0Най-добро време: 0
Поздравления
3
1
9
6
5
4
6
2
3
6
9
9
6
8
5
8
9
6
9
8
8
6
3
2
9
6
9
4
2
1
6
8
9
3
5
4
7
2
6
2
5
2
7
1
8
1
7
3
3
4
2
8
2
1
3
4
6
2
3
1
7
5
2
3
7
8
3
1
6
8
9
1
2
4
7
5
2
1
8
1
5
8
8
1
3
3
2
4
7
9
2
2
6
4
6
9
8
7
6
8

Избери големина на дъската: 2 x 2 | 3 x 3 | 4 x 4 | 5 x 5