Igrivi.com - Онлайн игри

Тетравекс дъска 5 x 5

Преместете плочките върху дъската, така че всички съседни цифри и цветове да са еднакви.

Време: 0Най-добро време: 0
Поздравления
9
4
3
2
7
3
8
9
1
2
2
6
2
9
9
2
9
4
6
6
2
9
7
9
3
7
1
4
5
6
2
5
6
5
4
8
4
6
1
2
2
2
3
5
9
1
1
5
3
5
2
6
9
1
7
5
8
4
4
3
7
1
3
1
1
6
4
6
3
1
9
9
7
2
8
1
6
9
9
1
5
6
2
5
1
5
7
6
4
2
5
3
2
8
6
9
8
2
5
4

Избери големина на дъската: 2 x 2 | 3 x 3 | 4 x 4 | 5 x 5