Igrivi.com - Онлайн игри

Тетравекс дъска 5 x 5

Преместете плочките върху дъската, така че всички съседни цифри и цветове да са еднакви.

Време: 0Най-добро време: 0
Поздравления
6
3
4
2
5
9
1
9
2
3
9
9
8
1
2
8
9
8
1
5
9
2
2
3
1
8
6
5
9
5
3
4
2
3
9
8
7
5
1
5
4
2
2
7
1
6
7
3
3
7
3
9
3
4
2
8
6
9
9
6
3
1
3
3
1
8
5
2
3
9
3
4
4
4
6
5
1
4
2
6
5
5
1
1
3
7
1
8
1
5
4
1
9
8
7
6
2
5
9
8

Избери големина на дъската: 2 x 2 | 3 x 3 | 4 x 4 | 5 x 5