Igrivi.com - Онлайн игри

Тетравекс дъска 5 x 5

Преместете плочките върху дъската, така че всички съседни цифри и цветове да са еднакви.

Време: 0 Най-добро време: 0
Поздравления
9
6
2
9
5
3
3
7
1
1
1
5
7
1
2
3
1
8
8
2
8
4
7
3
4
2
8
4
9
4
1
6
5
3
4
4
2
3
9
4
9
7
5
5
2
9
9
6
5
7
1
3
1
8
5
5
4
5
2
9
2
6
9
3
9
4
1
2
9
6
4
8
3
9
9
1
5
5
9
6
1
9
9
8
9
5
5
9
8
8
7
1
1
9
2
9
2
4
9
4

Избери големина на дъската: 2 x 2 | 3 x 3 | 4 x 4 | 5 x 5