Igrivi.com - Онлайн игри

Тетравекс дъска 5 x 5

Преместете плочките върху дъската, така че всички съседни цифри и цветове да са еднакви.

Време: 0Най-добро време: 0
Поздравления
4
9
7
1
1
1
4
9
1
9
4
6
8
7
6
9
3
6
1
3
7
5
3
5
1
8
3
9
2
2
8
5
2
3
1
8
4
3
3
8
6
8
1
8
3
4
4
3
9
2
5
1
1
8
3
1
7
6
7
2
8
6
4
4
8
5
9
8
7
8
8
6
3
1
4
7
7
5
7
6
4
5
7
8
9
8
2
2
4
6
1
3
3
1
8
9
7
3
6
3

Избери големина на дъската: 2 x 2 | 3 x 3 | 4 x 4 | 5 x 5