Igrivi.com - Онлайн игри

Тетравекс дъска 5 x 5

Преместете плочките върху дъската, така че всички съседни цифри и цветове да са еднакви.

Време: 0 Най-добро време: 0
Поздравления
5
1
4
5
2
7
1
6
7
1
2
5
4
9
8
9
2
5
4
9
2
5
2
7
2
9
2
1
4
8
2
9
7
4
2
8
2
7
3
1
8
5
2
6
4
2
7
1
1
8
8
7
9
9
3
9
3
1
2
5
2
6
2
5
4
6
7
1
2
9
2
8
2
4
8
9
8
1
3
4
1
8
9
4
7
5
4
5
4
9
4
7
2
9
7
6
8
6
1
2

Избери големина на дъската: 2 x 2 | 3 x 3 | 4 x 4 | 5 x 5