Igrivi.com - Онлайн игри

Тетравекс дъска 5 x 5

Преместете плочките върху дъската, така че всички съседни цифри и цветове да са еднакви.

Време: 0Най-добро време: 0
Поздравления
2
2
3
1
7
1
1
9
7
7
6
4
9
6
9
7
2
4
1
9
4
3
5
7
8
9
9
9
4
1
4
8
4
2
2
1
6
1
6
2
9
8
4
9
3
7
2
9
1
9
2
6
2
2
4
9
1
6
2
2
2
9
6
3
6
5
7
3
6
6
4
1
6
9
3
3
2
7
9
1
5
8
4
2
4
9
2
7
3
3
4
5
7
8
3
8
9
1
6
8

Избери големина на дъската: 2 x 2 | 3 x 3 | 4 x 4 | 5 x 5