Igrivi.com - Онлайн игри

Тетравекс дъска 5 x 5

Преместете плочките върху дъската, така че всички съседни цифри и цветове да са еднакви.

Време: 0 Най-добро време: 0
Поздравления
6
2
9
1
3
1
5
6
2
2
7
4
5
4
8
9
5
9
3
2
9
6
3
6
3
2
7
2
4
6
5
8
5
4
5
3
8
2
7
2
6
6
1
4
7
1
8
4
7
2
7
1
8
1
3
4
2
5
3
2
1
9
4
5
7
6
4
1
3
3
3
9
4
1
6
3
4
3
6
6
8
4
1
9
7
2
4
2
3
2
3
2
3
4
9
6
3
6
5
3

Избери големина на дъската: 2 x 2 | 3 x 3 | 4 x 4 | 5 x 5