Igrivi.com - Онлайн игри

Тетравекс дъска 5 x 5

Преместете плочките върху дъската, така че всички съседни цифри и цветове да са еднакви.

Време: 0 Най-добро време: 0
Поздравления
3
8
1
2
7
6
4
3
9
9
5
2
4
2
2
2
4
3
6
8
5
9
1
7
6
3
1
1
5
9
9
8
3
7
7
9
8
3
4
9
4
3
5
8
2
9
4
7
1
4
1
9
5
2
5
8
5
8
3
5
7
7
4
8
3
6
1
9
1
2
7
3
1
5
8
3
2
2
5
6
5
8
5
1
7
2
3
3
5
5
7
6
1
1
4
6
7
8
7
9

Избери големина на дъската: 2 x 2 | 3 x 3 | 4 x 4 | 5 x 5